Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Tulip & Pomelo s.r.o., se sídlem Braunerova 563/7, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 06512038, DIČ: CZ 06512038zapsané v obchodním rejstříku, vedeném na Městském soudu v Praze (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.tulipskate.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

Uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.tulipskate.cz jsou závazné.
Kupující podáním objednávky stvrzuje, že se seznámil s našimi obchodními podmínkami jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa dodání uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny a následným převzetím zboží.

            

Reklamace, výměna a vrácení zboží

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu Tulipskate.cz a právním řádem platným v ČR. 
Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající nejpozději do 30 dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem.
Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese:

    Tulip & Pomelo s.r.o., Křižíkova 489/66, Karlín, 186 00 Praha 8
     IČ 06512038, DIČ CZ 06512038
     tel: 602 440 913, e-mail: info@tulipskate.cz

Výměna nebo vrácení zboží jsou možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím. Zboží na reklamaci posílejte také ideálně v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem. Zkontrolujte si proto dodané zboží během přebírání zásilky.
               

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nebo nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
Veškeré osobní údaje, poskytnuté při odesílání všech formulářů na našich webových stránkách, jsou důvěrné a slouží pro zaslání zboží a elektronických informačních newsletterů, které můžete kdykoliv zrušit (viz Ochrana osobních dat).
               

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením (odesláním).
Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení.

 

Platební podmínky

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. V případě, že je nová, platná cena nižší, než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za cenu platnou v okamžiku objednávky.
Platby za objednané zboží jsou prováděny na dobírku prostřednictvím České pošty, GEIS.
 

Dodací podmínky

V současné době vám nabízíme dopravu Českou poštou při balíku do ruky 99 Kč, při balíku na poštu 75 Kč. U zakoupeného zboží nad 1000 Kč je poštovné po ČR a SR zdarma.

Zboží objednané na Slovensko expedujeme prostřednictvím služby GEIS balík na Slovensko. Doba doručení je většinou 2-4 pracovní dny od odeslání. 

Nabízíme tři způsoby platby: platba při převzetí zboží (dobírka), 
platba bankovním převodem, platba přes platební kartu. 

           

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Záruční doba na veškeré zboží je 24 měsíců. Lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.

2. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tedy dobou, po kterou si věci zachovávají své původní vlastnosti. Životnost zboží je dána správností používání a ošetřování, stejně jako rozdílností v účelu a intenzitě užívání.

3. Objeví-li se u zakoupeného zboží závada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned po zjištění závady. Pokračujícím užíváním zboží může dojít k prohloubení vady a následnému znehodnocení zboží, které může být důvodem zamítnutí reklamace.

4. Reklamace se vztahuje na změny vlastností zboží, které jsou zapříčiněny použitím nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržením výrobní technologie nebo nevhodného konstrukčního řešení.

5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za změny zboží vyplývající z obvyklého opotřebení produktů, za škody způsobené nesprávným používáním, nedostatečnou nebo nevhodnou údržbou, stejně jako za jakékoli poškození v důsledku neodborného zásahu uživatele, třetí osoby či vnějších událostí. Na vady tohoto původu se nevztahuje poskytnutá záruka.

6. K řádnému uplatnění reklamace je třeba dodat kompletní zboží, důkladně očištěné, zbavené všech nečistot a bez hygienických závad. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít reklamované zboží, které nebude splňovat zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatření proti přenosným nemocem).

7. K reklamovanému produktu musí zákazník přiložit písemné oznámení nebo vyplní kartičku kterou dodáváme k produktům (reklamační formulář ZDE), ve kterém uvede zjištěné vady, a kopii faktury za zboží, jehož vady jsou reklamovány. Reklamaci uplatňuje odesláním na adresu: Tulipskate.cz, Křižíkova 489/66, Karlín, 186 00 Praha 8.

8. Na vyřízení reklamace má prodávající ze zákona 30 dní. Tato lhůta začíná běžet dnem doručení věci do místa určení. V odůvodněných případech se se zákazníkem lze dohodnout na delší lhůtě.

9. Dospěje-li prodávající při vyřízení reklamace k závěru, že reklamace je neoprávněná, vrátí věc zákazníkovi na své náklady s uvedením odůvodnění zamítnutí reklamace.

10. V případě uznání reklamace a dohodou na výměně za nové zboží nezačne běžet nová záruční lhůta. Tato lhůta uplyne tak, jak by uplynula pro původně zakoupenou věc.

DOPORUČENÍ K VÝBĚRU A ÚDRŽBĚ BOT

Vámi vybraná obuv splňuje nároky kladené na její funkčnost a odolnost. Pro vzájemnou spokojenost se prosím držte následujících doporučení. Při výběru obuvi dbejte na to, aby zvolená velikost přesně odpovídala velikosti vaší nohy. Noha musí být pevně fixována, aby nedocházelo k pohybu nohy uvnitř boty a následnému poškození (prodření) vnitřku. Volná obuv se také při chůzi rychleji nevzhledně zprohýbá na svršku v oblasti mezi prsty a nártem a také se rychleji obrušuje patní část podrážky.

Semišovou obuv ošetřujte kartáčem s pevnými štětinami. Koženou obuv ošetřujte speciálním krémem, či spreji na kůži. Obuv z umělé kůže omyjte vodou a následně osušte. Textilní materiály se ošetřují kartáčováním na sucho, při větším znečištění použijte hadr namočený do neutrálního čistícího prostředku. Zásadně neprat v pračce, kde může dojít jak k mechanickému, tak tepelnému poškození. Nikdy nesušte obuv přímo u topných těles, na prudkém slunci a nebo zvýšenou teplotou. Při takovém sušení pak kůže ztvrdne a následně popraská a nebo se v daném místě protrhne. Sušte pozvolně při pokojové teplotě vycpané novinovým papírem. Obuv nazouvejte i vyzouvejte rozvázané. Používejte nazouvací lžíci, zabráníte tak polámání patní části. Dovazujte tkaničky do posledních ok, aby nedocházelo k mechanickému obrušování podrážky na patách. V zimě může sůl narušit lepené podrážky.