Tímto souhlasem nám dáváte možnost vám posílat newsletterové emaily, kde vás budeme informovat o aktuálních obchodních nabídkách. Email chodí většinou 2x měsíčně.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a potvrzení věku

Zakliknutím políčka "Přihlásit" vyjadřuji jako subjekt údajů svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa společností Tulip & Pomelo s.r.o., se sídlem Braunerova 563/7, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO 06512038, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze  (dále jen "společnost TULIP") jako správcem, a to za účelem zasílání marketingové komunikace týkající se obecných informací o novinkách (obecný newsletter), prostřednictvím e-mailu. Tento souhlas se zároveň považuje za souhlas se zasíláním zpráv reklamního charakteru a zpráv elektronické pošty. Souhlas uděluji na dobu až do odvolání.

Zároveň beru na vědomí, že ve smyslu příslušných právních předpisů může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů samostatně vyjádřit pouze osoba, která dosáhla věku 16 let, přičemž v případě nedovršení tohoto věku se vyžaduje souhlas zákonného zástupce dané osoby. V takovém případě není možné souhlas udělit, ale je třeba kontaktovat společnost TULIP na níže uvedené e-mailové adrese. Potvrzením svého souhlasu proto zároveň potvrzuji, že jsem dovršil(a) věk 16 let.

Informační povinnost správce

Správcem osobních údajů je společnost TULIP se sídlem Braunerova 563/7, Libeň, 180 00 Praha 8. Společnost TULIP vyjmenovala za svého pověřence pro ochranu osobních údajů Ing. Daniela Demeša, e-mailová adresa daniel@tulipskate.cz, telefonní číslo +420 606 038 748.

Společnost TULIP lze kontaktovat:

a)    písemně zasláním dopisu na adresu sídla společnosti s uvedením jména a příjmení odpovědné osoby pod názvem společnosti,
b)    elektronicky zasláním e-mailu na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo
c)    telefonicky na výše uvedeném čísle.

Právním základem zpracování osobních údajů je výše uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení GDPR").

Subjekt údajů má právo podat návrh na zahájení řízení, pokud se domnívá, že je přímo dotčen na svých právech stanovených Nařízením GDPR nebo jinými příslušnými právními předpisy.
Subjekt údajů poskytuje své osobní údaje dobrovolně a má vůči správci právo (i) požadovat přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) na vymazání osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů a (v) právo na přenosnost osobních údajů. Tato práva si subjekt údajů může uplatnit kontaktováním společnosti TULIP tak jak je uvedeno výše.

Příslušné právní předpisy

Příslušným právním předpisem je především Nařízení GDPR, příslušný zákon o ochraně osobních údajů v účinném znění a ostatní aplikovatelné obecně závazné právní předpisy.